Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

Câu 10: Tuần hoàn và chu chuyển của tư bản?Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hoá?

Tuần hoàn tư bản là sự vận động liên tục của tư bản trải qua ba gia đoạn, lần lượt mang 3 hình thái khác nhau, thực hiện 3 chức năng khác nhau để rồi quay trở lại hình thái ban đầu có kèm theo giá trị thặng dư.
- Giai đoạn 1:Giai đoạn lưu thông tiền:là g/đ chuyển từ tư bản tiền tệ đến tư bản hàng hoá, g/đ này để mua các yếu tố đầu vào cho quá trình sản xuất
- Giai đoạn 2: Giai đoạn sản xuất ở giai đoạn này có chức năng thực hiện sự kết hợptư liệu sản xuất và sức lao động để sản xuất ra hàng hoá, tức là chuyển tư bản hàng hoá thành tư bản sản xuất.
- Giai đoạn 3:Giai đoạn lưu thông sản phẩm: tư bản tồn tại dưới hình thái tư bản hàng hoá , hàng hoá sản xuất ra được mang bán trên thị trường và thu về một khối lượng tiền lớn hơn ban đầu.
*) Điều kiện để tuần hoàn tư bản diễn ra bình thường : 2 điều kiện
+ Các giai đoạn của chúng được diễn ra liên tục
+ Các hình thái tư bản cùng tồn tại và được chuyển hoá một cách đều đặn
*) Chu chuyển tư bản: Là sự vận động liên tục, lặp đi lặp lại của các vòng tuần hoàn tư bản trong đó có sự đổi mới không ngừng.
- Thời gian chu chuyển tư bản bao gồm 2 phần
+ Thời gian lưu thông là thời gian tư bản nằm trong lĩnh vực lưu thông(tg mua hàng hoá đầu vào và bán sản phẩm đầu ra)
+ Thời gian sản xuất là thời gian tư bản nằm trong lĩnh vực sản xuất
- Tốc độ chu chuyển của tư bản là số vòng( lần) chu chuyển của tư bản trong một năm
n= CH/ch
trong đó: n : là số vòng (lần) chu chuyển tư bản
CH: là thời gian trong một năm
Ch: là thời gian cho một vòng chu chuyển tư bản.
Như vậy muốn tăng tốc độ chu chuyển của tư bản phải giảm bớt thời gian sản xuất và thời gian lưu thông của nó

8 nhận xét:

 1. chào Quân!
  Nhận ra chị là ai không?
  Chị Thùy ở cùng KTX với Cúc nè!
  Chị vào mạng tìm tài liệu môn Nguyên lý
  Hihi, chị copy được tài liệu của em đang rùi
  Thanks!

  Trả lờiXóa
 2. bạn ơi tớ muốn có 1 bể cá như thế

  Trả lờiXóa
 3. Sao chị vẫn nhận ra em à?Hi Chị Thùy

  Trả lờiXóa
 4. mấy con cá dễ thương quá!

  Trả lờiXóa
 5. cái bể cái làm kiểu j thể nhỉ?????????

  Trả lờiXóa
 6. cá đẹp quá. cho ăn mãi mà nó k no

  Trả lờiXóa